Phòng kinh doanh

Nguyễn Thanh Tú - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 0869 567 889

TRUNG TÂM KHO VÂN HẬU MÃI

Bùi Đặng Phước- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 0869 567 891

PHÒNG KỸ THUẬT

Hồ Quốc Tuấn- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 0869 567 887

PHÒNG KẾ TOÁN

Nguyễn Văn Sơn- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Điện thoại: 0869 567 898